Описание: Сайт за конференцията Бизнес форум Виетнам - Европа

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент: Бизнес форум Виетнам - Европа

Дата: Януари, 2015

Статус: Неактивен

Search