Описание: Личен сайт на Адвокат Александър Кашъмов

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, Flash, AJAX

Клиент: Александър Кашъмов

Дата: Декември 2011, Обновен 2018 г.

Статус: Активен

Уеб адрес: www.kashumov.com

Search