Описание: Официален сайт рекламна агенция "Медия Тренд" ООД

Задание: Проект за дизайн, лого и иработка на сайта

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент:  "Медия Тренд" ООД

Дата: Януари, 2015

Статус: НЕактивен

Search