manira big

„Манира“ ЕООД е независима компания за стратегически комуникации и ПР, специализирана в консултирането на марки, предприятия и организации в областта на изграждането на репутация, ефективни комуникации и връзки с обществеността.

Search