lidl bigИзграждане на обучителна платформа за Обучение за ГУТ(Група по у словия на труд) и Здравословни и безопасни условия на труд с модул за онлайн изпити и сертификация.

Search