Описание: Сайт Европейският стандарт EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент: Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА)

Дата: Май, 2014

Статус: НЕАктивен

Search