Описание: Официален сайт на Община Мадан

Задание: уеб дизайн, разработка

Клиент: община Мадан

Технология: PHP, MySQL, JScript, ActionScript, AJAX

Дата: март 2008 

Статус: Сменен

Уеб адрес: www.madan.bg

Search