Описание: Сайт на проект "Европейска инициатива за солидарност - Насърчаване на младежкото доброволчество"

Задание: уеб дизайн, разработка

Клиент:  Фондация "Помощ за благотворителността в България" (BCAF)

Технология: PHP, MySQL, JScript, Flash, AJAX

Дата: Октомври, 2010

Статус: Нективен

Search