Описание: Сайт на проект "С деца в биоградината" на Сдружение Агролинк

Задание: дизайн и изработка

Технология: PHP, MySQL, JScript, HTML5, CSS3, AJAX

Клиент: Сдружение Агролинк

Дата: Октомври, 2012

Статус: НЕактивен

Search