Описание: Интернет медиа за новини и актуални теми от селското стопанство и агробизнеса.

Задание: дизайн и изработка

Технология: PHP, MySQL, JScript, HTML5, CSS3, AJAX

Клиент: Агро ТВ АД

Дата: Октомври, 2012

Статус: НЕактивен

Search