balgarska ethografia big


Проект: Изграждане на уебсайт на СНЦ "МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА"

Клиент: СНЦ "МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА"

Автор на проекта: СНЦ "МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА"

Изпълнение: Илко Вакарелов

Технология: CMS, PHP 7.2, SCSS, MySQL, JS, HTML5

Search