balgarska ethografia big


Проект: Изграждане на уебсайт на Фондация ПУЛС

Клиент: Фондация ПУЛС

Автор на проекта: Юлия Андонова

Изпълнение: Илко Вакарелов

Технология: CMS, PHP 7.2, SCSS, MySQL, JS, HTML5

Search