bado big

Проект: Изграждане на уебсайт Сдружение "Българска асоциация по дермато-онкология" (БАДО)"

Клиент: БАДО

Автор: БАДО

Изпълнение: Илко Вакарелов

Технология: CMS, PHP 7.2, SCSS, MySQL, JS, HTML5

Search