strategii big

Консултантска къща "Стратегии" е един от първите успешни български младежки старт-ъпи, отличени от БФИФ.

Проект: Изграждане на уебсайт на Консултантска къща "Стратегии"

Клиент: Консултантска къща "Стратегии"

Автор: Илко Вакарелов

Технология: CMS, PHP 7.2, SCSS, MySQL, JS, HTML5

Search