„КАЯ ПРО“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

There is no translation available.

funds logo

„КАЯ ПРО“ ООД започна изпълнението на по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Search