• +359 887 247013
 • kayapro@gmail.com

  Предпечатна подготовка и графичен дизайн

  Графичен дизайн и предпечат - цени

  Всички цени са ориентировъчни и подлежат на договаряне, взависимост от сложността но поръчката, сроковете за изпълнение и обемите.

  РЕКЛАМНА ЛИСТОВКА ИЛИ ПЛАКАТ
  Включва: проект, използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента, страниране, корекции, генериране на PDF файл. Не включва правене на снимки и тяхната обработка.

  А6 (и по-малки) едностранно - 30 лв
  двустранно - 50 лв
  А5 едностранно - 40 лв
  двустранно - 65 лв
  А4 едностранно - 50 лв
  двустранно - 70 лв
  A3 едностранно - 80 лв
  двустранно - 110 лв
  A2 едностранно - 120 лв
  A1 едностранно - 150 лв

  При повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.

  РЕКЛАМНА ДИПЛЯНА - двустранн
  Включва: проект, използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента, страниране, корекции, генериране PDF файл. Не включва правене на снимки и тяхната обработка.

  разгънат формат А5
  1 сгъвка -> 4 стр. 80 лв
  2 сгъвки -> 6 стр. 120 лв
  разгънат формат А4
  1 сгъвка -> 4 стр. 100 лв
  2 сгъвки -> 6 стр. 140 лв
  разгънат формат A3
  1 сгъвка -> 4 стр. 140 лв
  2 сгъвки -> 6 стр. 180 лв
  При повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.

  ШИРОКОФОРМАТНИ СТИКЕРИ И БИЛБОРДОВЕ 80-100 лв

  УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, ТРАНСПAРАНТИ (едностранно):
  базова цена на подготовка за печат или рязане: 35 лв / час
  художествен проект: 80 - 150 лв
  сложен проект или 2 варианта: 150 - 240 лв

  БРОШУРИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
  Дизайн и предпечат при готови текстове и графики:
  A5/A4 - 30 лв/стр.
  A3 - 40 лв/стр.
  С подготвяне на материали и илюстрации от нас:
  A5/A4 - 45-60 лв/стр.
  A3 - 60-90 лв/стр.

  ПРОСПЕКТИ, КАТАЛОЗИ
  Дизайн и предпечат при подадени от клиента текстове и изображения:
  A5/A4 - базова цена 25 лв/стр.

  РЕКЛАМНИ КАРЕТА
  40-160 лв според сложността и размера

  ПОКАНА, КАРТИЧКА, ДЖОБНО КАЛЕНДАРЧЕ
  30 лв

  KНИГИ
  Корица на книга
  Базова цена: 120 лв
  Проект с илюстрация: 180 лв
  Вътрешни илюстрации - 50-100 лв/бр.

  Книжно тяло
  Страниране, художествена литература: 2 лв. на страница

  В цената са включени: изготвяне на графичен проект, страниране на вече набран текст, нанасяне на една коректура, генериране на готов файл за печат. В цената не са включени работа на коректор, както и нанасяне на втора и последващи коректури.

  Цената за оформяне на техническа литература се договаря в зависимост от сложността на текста.

  МЕНЮТА ЗА ЗАВЕДЕНИЯ:
  Дизайн:
  - Използване на еднакъв фон (рамка) от колекцията ни - 20 лв
  - Използване на готов наш проект със снимки / графики - 80 лв
  - Изработка на индивидуален проект: 20-30 лв/стр. в зависимост от типа и сложността
  Предпечат:
  - Подготовка за печат (при подаден набран текст във файл): страниране, табулация, промяна на шрифт, редене във форми за печат: 3,50 лв/стр
  - Нанасяне на корекции при повторен тираж и подготовка за печат: 3,50 лв/стр.
  Допълнителни услуги:
  - Набор на текст за меню: 1,50 лв/стр.
  - Превод на английски език: 6 лв/стр.
  - Вкарване в менюто лога на напитки: 20 лв

  ЕТИКЕТИ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СТОКИ
  Основен проект - 100-150 лв
  За всяка следваща разновидност на същия етикет – 70-100 лв
  Генериране на баркодове - 5 лв/бр

  ПРОМИШЛЕНИ ОПАКОВКИ
  Основен проект - базова цена 200 лв
  За всяка следваща разновидност на същата опаковка – базова цена 150 лв
  Генериране на баркодове - 5 лв/бр

  СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМЕН ЗНАК (ЛОГО)
  50-150 лв в зависимост от сложността

  ВЕКТОРИЗИРАНЕ НА РАСТЕРНО ЛОГО
  10-30 лв в зависимост от сложността

  ЦИФРОВО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ на територията на София
  Включва заснемане и запис на CD / DVD
  до 4 часа: 260 лв
  до 8 часа: 400 лв

  ОБРАБОТКА НА КАТАЛОЖНИ СНИМКИ
  Тифец (изрязване по контур на заснетия обект), ретуш, монтаж, прилагане на филтри: 10-25 лв/бр.

  ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ДИЗАЙНЕР
  35 лв/час

  ФИРМЕНА ПАПКА
  40-60 лв

  ГЛАВА НА КАЛЕНДАР
  80 лв

  ЕДНОЛИСТОВ КАЛЕНДАР
  140 лв

  ОТСТЪПКИ

  Получавате до 10% отстъпка от цената за дизайн при поръчка на печатни материали на стойност над 500 лв.

  Посочените цени са БЕЗ ДДС в размер на 20%.